Detektory poruch

Vysoká efektivita a odolnost rozvodů tepla a vody je klíčová pro udržení optimálního provozu v každém prostředí. Jedním z kritických faktorů pro dosažení této účinnosti je bezesporu kvalita izolační vrstvy, která chrání před vlivem vlhkosti. Vlhkost může vážně narušit tepelně izolační vlastnosti rozvodů a vést k poškození teplonosných trubek vlivem koroze. Tato nežádoucí situace může nastat způsobem, jakým je ochranná vrstva trubky instalována, nebo prostým opotřebením v důsledku času a používání. Řešením může být nasazení kvalitních detektorů poruch.

Abychom zajistili dlouhou životnost a spolehlivost potrubního systému, volíme rozvodové trubky vybavené integrovanými monitorovacími vodiči. Tyto inovativní prvky umožňují neustálé elektronické monitorování stavu potrubí pomocí sofistikovaných technologií. Jednou z metod, která se v tomto případě osvědčila, je konduktometrie, která měří elektrolytickou vodivost kapalin. Tímto způsobem lze detekovat i nejmenší změny v provozu potrubí a předcházet tak vzniku závažných problémů.

Další důležitou technologií, která se využívá k monitorování stavu potrubního systému, je reflektometrie. Tato metoda spočívá ve vysílání vysokofrekvenčních impulsů a vyhodnocování následných odrazů. Díky této technologii lze identifikovat případné poruchy či poškození v různých částech potrubí a provést preventivní údržbu včas, což výrazně snižuje riziko vzniku havárií a neplánovaných výpadků.

Integrované monitorovací systémy tak představují klíčový prvek moderních potrubních sítí, který umožňuje efektivní správu a dlouhodobou spolehlivost. Investice do těchto technologií se tak v dlouhodobém horizontu vždy vyplácí, neboť přispívají k minimalizaci provozních nákladů a zvyšují celkovou bezpečnost a výkonnost potrubního systému.

Doporučujeme kvalitní předizolovaný systém LOGSTOR.

 

Detektor poruch BDP-104

Detektor poruch BDP 104

BREAKDOWN DETECTOR BDP 104 je přenosný bateriový měřicí přístroj, sloužící k detekci, kvalifikaci a lokalizaci poruch elektrických vedení. Použití dlouhého měřicího pulsu jej předurčuje k vyhledávání netěsností předizolovaného teplovodního potrubí, vybaveného integrovanými detekčními vodiči. Podstatou metody je vyhodnocení elektrického svodu v izolační pěně potrubí.

Detektor poruch BD43

Detektor poruch BD43

BREAKDOWN DETECTOR BD43 je stabilní elektronický měřicí přístroj, sloužící k detekci a kvalifikaci netěsností předizolovaného teplovodního potrubí, vybaveného integrovanými detekčními vodiči. Pracuje na principu konduktometrického měření vlhkosti v izolační pěně. Používá se pro pevnou montáž a trvalý provoz, napájení zajišťuje lithiová baterie.