Detektory poruch

Vysoká účinnost a životnost rozvodů je podmíněna dokonalým zabezpečením izolační vrstvy proti vlhkosti, která by mohla způsobit zhoršení tepelně izolačních parametrů a korozi teplonosné trubky. Vlhkost se může dostat do mezivrstvy jednak porušením ochranného polyetylénového pláště trubky, nebo chybně provedeným svarem. Použití rozvodových trubek s integrovanými monitorovacími vodiči přináší možnost trvalého elektronického monitorování stavu potrubního systému na principu konduktometrie (měření elektrolytické vodivosti kapalin) a reflektometrie (vysílání vysokofrekvenčních impulsů a vyhodnocování jednotlivých odrazů).

Detektor poruch BDP 104

BREAKDOWN DETECTOR BDP 104 je přenosný bateriový měřicí přístroj, sloužící k detekci, kvalifikaci a lokalizaci poruch elektrických vedení. Použití dlouhého měřicího pulsu jej předurčuje k vyhledávání netěsností předizolovaného teplovodního potrubí, vybaveného integrovanými detekčními vodiči. Podstatou metody je vyhodnocení elektrického svodu v izolační pěně potrubí.

Detektor poruch BD43

BREAKDOWN DETECTOR BD43 je stabilní elektronický měřicí přístroj, sloužící k detekci a kvalifikaci netěsností předizolovaného teplovodního potrubí, vybaveného integrovanými detekčními vodiči. Pracuje na principu konduktometrického měření vlhkosti v izolační pěně. Je určen pro pevnou montáž a trvalý provoz, napájen je z lithiové baterie.