Předizolované potrubí

LOGSTOR nabízí rozsáhlý, kompletní výrobní program potrubních systémů. Výrobní program zahrnuje předizolované trubky mnoha rozměrů a široký výběr komponentů a spojů jako standardního vybavení.

Systém s médionosnou trubkou je sdružený systém, ve kterém se teplonosná trubka, izolace a plášť pohybují jako nedílný celek. Výrobní program LOGSTOR nabízí řešení pro nejrůznější typy projektů, bez ohledu na jejich velikost a komplexnost. Navíc se zde jedná o technicky propracovaná a ekonomicky vhodná řešení, vyznačující se maximální jistotou.
 

Výrobní program LOGSTOR nabízí řešení pro nejrůznější typy projektů, bez ohledu na jejich velikost a komplexnost. Navíc se zde jedná o technicky propracovaná a ekonomicky vhodná řešení, vyznačující se maximální jistotou.

  • Předizolované trubky
  • Předizolované tvarovky (ohyby, T-kusy, redukce)
  • Předizolované armatury
  • Kompenzační prvky
  • Pevné body
  • Spojky
  • Alarm systém

Hlavním komponentem předizolovaného systému LOGSTOR je unikátní cyklopentanová pěna.

Ocelové trubky jsou izolovány dvěma způsoby:

  • Tradiční výroba
  • Konti výroba

 

Tradiční výroba

Při tradiční výrobě je trubka vyráběna samostatně. Vnitřní trubka je vystředěna pomocí distančních kroužků a vsunuta do plášťové polyetylénové trubky (HDPE). Pěnící hmota je vstříknuta do prostoru mezi vnitřní a plášťovou trubku, kde se rozpíná. Tradiční metodou se vyrábí mnoho velikostí a typů sdružených-spojených trubek. Tato metoda je velmi náročná s ohledem na viskozitu pěnové tekutiny, která expanduje od jednoho konce trubky ke druhému. Plášťová trubka musí mít zaručenou sílu stěny, aby udržela tlak, který vzniká v průběhu pěnění. Úspěch metody závisí na schopnosti pěny téci snadno v plášťové trubce. Tím se vytváří izolace méně účinná ve srovnání s kontinuální výrobou.

 

 

 

 

 

Konti výroba

Na rozdíl od tradiční výroby, jsou při kontinuálním způsobu výroby trubky izolovány bez přerušení délek.Vnitřní teplonosné trubky vstupují do výrobního zařízení vodorovně a jsou spojovány bez přerušení jedna za druhou. V závislosti na dimenzi trubky je pěna buď formována (axiální způsob) nebo nastřikována (spirálový proces) přímo na ocelovou trubku. Ve srovnání s tradiční metodou se při kontinuálním způsobu výroby se spotřebuje méně pěny při dosažení lepších izolačních vlastností.

 

Axialní způsob výroby

Během výroby trubky prochází formovacím zařízením kde jsou kontinuálně po celém obvodu izolovány PUR pěnou. Na nanesenou pěnu se v extruderu (vytlačovacím lisu) kontinuálně formuje HDPE plášťová trubka.

Spiralový způsob výroby

Při tomto způsobu výroby prochází trubky výrobním zařízením kde je na ně nastříkávána PUR pěna při jejich současné rotaci kolem vlastní axiální osy. Následně jsou na pěnu spirálově namotány pásy HDPE, které vytvoří plášťovou trubku. Při vytváření pláště ocelové trubky stále rotují kolem své axiální osy a posouvají se.Následně je HDPE plášť ve tvaru pásů vytlačen ve spirálovém procesu okolo teplonosné trubky, když trubky stále rotují kolem své axiální osy.